2009 winner Josef Špaček performs under Covid-19 restrictions

Antonín Dvořák: Romantické kusy pro housle a klavír, op. 75

Housle: Josef Špaček
Klavír: Miroslav Sekera

Video z benefičního koncertu pro nemocnice bojující s koronavirem, který se uskutečnil bez účasti obecenstva 28. 3. 2020 ve Dvořákově síni Rudolfina.